تولید نسل سوم سلول‌های خورشیدی توسط محققان دانشگاهی تولید نسل سوم سلول‌های خورشیدی توسط محققان دانشگاهی

  تولید نسل سوم سلول‌های خورشیدی توسط محققان دانشگاهی   محققان گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه یزد در مطالعات خود که از 8 سال قبل آغاز شده بود موفق به ساخت آزمایشگاهی با چهار نوع سلول خورشیدی به عنوان نسل سوم این...

ادامه مطلب
افزودن سزیم به سلول خورشیدی پروسکایتی برای افزایش بازدهی افزودن سزیم به سلول خورشیدی پروسکایتی برای افزایش بازدهی

      Adding cesium to perovskite in solar cells boosts performance of silicon January 8, 2016 by Bob Yirka (Phys.org)—A team of researchers working at Oxford University has found a way to add cesium to perovskite solar cells to boost the performance of silicon, while maintaining the efficiency benefits it offers. In their paper published in the journal Science, the team...

ادامه مطلب
Potential of Perovskite Solar Cells Featured in Solar Today Potential of Perovskite Solar Cells Featured in Solar Today

      Potential of Perovskite Solar Cells Featured in Solar Today February 11, 2016       Perovskites are a family of materials receiving considerable attention by solar cell researchers due to the rapid rise of solar conversion efficiencies, increasing from about 4% to almost 22% in just six years. In an interview published in Solar Today (winter 2015...

ادامه مطلب