گزارش رصد بازار نانوحسگرهای تشخیص گازها گزارش رصد بازار نانوحسگرهای تشخیص گازها

تقاضای بازار برای حسگرهای گازی از زمانی که پایبندی به سلامت، حفظ محیط زیست و استانداردهای ایمنی در بسیاری از کشورهای دنیا اجباری شد، با روند رو به رشدی مواجه شده است. مرکز مشاوره و تحقیقات بازار Grand View Research در گزارشی با...

ادامه مطلب
گزارش رصد کاربردهای توسعه یافته نانوحسگرهای پایش کیفیت آب گزارش رصد کاربردهای توسعه یافته نانوحسگرهای پایش کیفیت آب

اگرچه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگی ها و مواد آلاینده وجود دارند، ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسل های جدیدی از حسگرها با توانایی بالا در اندازه گیری یک یا چند مورد از آلاینده ها را بصورت قابل حمل فراهم می نماید...

ادامه مطلب